Saptip

WELCOME TO SAPTHIP

WELCOME TO SAPTHIP CO., LTD.

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

OUR MISSION

“สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

    นโยบายของ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ก็คือ เราจะเป็นผู้นำการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยจุดมุ่งหมายของบริษัท คือจะใส่ใจในการผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และชุมชนรอบข้าง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต ภายใต้ปณิธานที่ว่า "สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ทางบริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้า...

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรรอบๆโรงงาน

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรรอบๆโรงงาน

ได้มีการจัดโครงการให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในอ...

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ม.6 บ้านโค้งรถไฟ ประจำปี 2558

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ม.6 บ้านโค้งรถไฟ ประจำปี 2558

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ม.6 บ้านโค้งรถไฟ ต.นิคมลำนารายณ์...

กิจกรรมสนับสนุนงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2558

กิจกรรมสนับสนุนงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2558

ทางบริษัทได้มอบทุนสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ให...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>