Saptip

WELCOME TO SAPTHIP

WELCOME TO SAPTHIP CO., LTD.

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

OUR MISSION

“สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

    นโยบายของ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ก็คือ เราจะเป็นผู้นำการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยจุดมุ่งหมายของบริษัท คือจะใส่ใจในการผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และชุมชนรอบข้าง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต ภายใต้ปณิธานที่ว่า "สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปี 2558

กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปี 2558

ทางบริษัทฯได้สนับสนุนของรางวัลในงานลอยกระทงของชุมชนให้แก่ อบ...

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับชุมชน

ทรัพย์ทิพย์ร่วมสนับสนุนงบประมาณและส่งนักกีฬาเข้าร่วมในงานกีฬ...

โครงการ OPEN HOUSE ประจำปี 2558

โครงการ OPEN HOUSE ประจำปี 2558

ทรัพย์ทิพย์เปิดบ้านให้ชุมชนและหน่วยงานที่อยู่รอบๆโรงงานเข้าเ...

สำรวจความพึงพอใจของชุมชนประจำปี 2558

สำรวจความพึงพอใจของชุมชนประจำปี 2558

เป็นการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความห...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>